Dit is de groepspagina van groep 4. 

Tijdens de eerste week, die we de gouden week noemen, heeft de groep de volgende yell bedacht:
Banaan, banaan...
We gaan ertegenaan!

Wat is nieuw in groep 4 met rekenen?
In groep 4 krijgen de kinderen meer inzicht in de telrij tot en met 100. De schrijfwijze van de getallen krijgt veel aandacht. We gaan verder met het automatiseren van het splitsen van getallen en de erbij en eraf sommen zullen al snel over het tiental gaan. Daarnaast wordt het 'keerteken' geïntroduceerd. De tafels 1 t/m 5 en 10 komen aan bod.

Ouders en verzorgers van onze school worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over de groep van hun kind tijdens de informatieavond. Voor foto's van verschillende activiteiten verwijzen wij naar Schoolwapps.
Deel dit bericht