Dit is de groepspagina van groep 6.  Tijdens de gouden week hebben de  kinderen de volgende yell bedacht: Kom kom kom groep 6, wij zijn beter dan de rest!

Wat is nieuw in groep 6?

In groep 6 zal het schrijven op één lijn nieuw zijn. Het werken met een agenda wordt geïntroduceerd ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Zo worden cijfers bijgehouden en toetsen genoteerd. Daarnaast is het maken van een presentatie en een bijbehorend werkstuk nieuw. En natuurlijk zijn wij het koortje dit jaar!Ouders en verzorgers van onze school worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over de groep van hun kind.  Voor foto's van verschillende activiteiten verwijzen wij naar Schoolwapps.