deltagroep


KOE biedt alle leerlingen passend onderwijs. Dus ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze leerlingen hebben vaak meer en andere uitdagingen nodig om het beste uit zichzelf te halen. Op dit moment biedt KOE op drie locaties bovenschoolse Deltagroepen.


De Deltagroep is ontstaan vanuit de onderwijsbehoefte van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze leerlingen kunnen op vaste tijden en in een vaste groep aan de slag met verschillende vraagstukken, onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. De Deltagroep is er voor leerlingen die niet voldoende uitgedaagd worden tijdens de reguliere lessen en intellectueel te kort komen, waardoor ze met diverse problemen te maken kunnen krijgen. Wij zijn van mening dat er in eerste instantie binnen de eigen groep verrijking en verdieping (vervangende leerstof) moet plaatsvinden. De grote meerwaarde van een Deltagroep is dat leerlingen worden uitgedaagd en in contact komen met andere leerlingen met een vergelijkbaar hoog leerniveau. Veel leerlingen voelen zich in deze setting beter begrepen, dit heeft een positief effect op hun zelfbeeld en ontwikkeling. De snelheid van werken ligt hoog en er wordt uitdagende leerstof aangeboden die een beroep doet op hun eigen leer- en werkstrategieën. Bovendien kunnen ze nieuwe vaardigheden en strategieën ontwikkelen.