Groep 3


Wat fijn dat u op de pagina van groep 3 kijkt!

De leerkracht van groep 3 is Maurice Yntema. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ondersteunt onze onderwijsassistent Nicole Timmers in groep 2, 3 en 4.

In groep 3 reizen we samen met "Ben Bus" door "Letterstad"! Hier leren we voor het eerst lezen en schrijven met een nieuwe methode: 'lijn 3'. Binnen 'lijn 3' wordt er op drie verschillende niveaus gewerkt, waardoor ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.  

Met lijn 3:
- wordt het samen leren lezen gestimuleerd.
- worden de kinderen enthousiast gemaakt door o.a. de letterfilmpjes, de leuke wandkaarten en       
  een enthousiaste 'Ben Bus'. 
- is er veel aandacht voor het leesplezier van de kinderen.
- is er woordenschat voor alle kinderen. 
- is er een groot aanbod van materialen waardoor kinderen op een coöperatieve manier kunnen
  samenwerken en extra kunnen oefenen met lezen. 
- is er een goede doorgaande lijn naar groep 4. 

De ouder(s)/verzorger(s) worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over de groep van hun kind tijdens de informatieavond. Op onze school werken wij met Parro, een online intern communicatieplatform tussen onze school en ouder(s)/verzorger(s). Dit is een gesloten platform waar alleen de ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende groep kunnen inloggen voor foto's en extra informatie rond de groep.

Deel dit bericht