Missie

Laat zien wie je bent!

Visie

Op de Troubadour kun je laten zien wie je bent. Bij ons mag je meedenken en meepraten over jouw toekomst. We geven je het vertrouwen om zelf keuzes te maken en nieuwe dingen te leren, zodat je straks je eigen weg kunt gaan.

Onze leerkrachten zijn er om jou te helpen en stimuleren jou om jezelf verder te ontwikkelen. Zo kun jij het beste van jezelf laten zien. Bij ons op school zijn we altijd op zoek naar mogelijkheden om te verbeteren en gaan we met onze tijd mee. We delen onze kennis, staan positief in het leven en doen wat we zeggen. Zo creëren we samen een fijne schoolomgeving.

Mission Statement

Wij zijn een school in, van en voor het dorp Glanerbrug. Daar ben jij onderdeel van. Jij doet ertoe, jij mag laten zien wie je bent. We kennen je verhaal. En zijn betrokken bij jou en je gezin. Wie je ook bent en wat je ook kunt. We doen er alles aan om jou te laten groeien. Toewijding noemen we dat. Je kunt veel meer dan je denkt.

Fouten maken mag. Daar leer je van. Je krijgt daarbij onze hulp. Je leert jezelf kennen en verder te denken. De wereld houdt niet op bij Glanerbrug. Wij laten jou de wereld zien. Sterker nog, we halen de wereld naar binnen. Je bent bij ons in goede handen. Het komt wel goed. We luisteren goed naar jou en je ouders. We zijn open naar elkaar, alles mag gezegd worden. Altijd met respect natuurlijk. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. 

Visie op (wereld)burgerschap en internationalisering

Leerlingen zijn van nature puur en open minded. Deze onderzoekende en inspirerende houding willen wij stimuleren in een inspirerende leeromgeving. Dit doen wij met enthousiaste medewerkers die wereldburgerschap stimuleren. Vanuit overeenkomsten kijkend en met een open blik gaan wij samen met leerlingen op zoek vanuit een internationaal gerichte houding. Wij vullen hierdoor de rugzak van leerlingen met een schat aan bagage, waarbij ieder mag laten zien wie hij is. Het ondervinden van tegenslag en/of weerstand is voor ons geen reden om op te geven.

Kernwaarden 

  • Waarvoor staan we?
  • Waar geloven we in?
  • Wat verbindt ons?
  • Wie willen we zijn?

1. Mensgericht

Mensen staan centraal in ons handelen. Elk mens is uniek en specifieke aandacht voor het individu is voor ons vanzelfsprekend. Door kindgericht te zijn, geven we onze kinderen mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen. Goede contacten met ouders en luisteren naar hun wensen en ideeën, zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. In onze organisatie streven we ernaar een inspirerende werkomgeving te zijn waarin onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen en maximaal kunnen ontplooien.

2. Professioneel

We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en stellen dan ook hoge eisen aan onze pedagogische en didactische vaardigheden en aan onze betrouwbaarheid. We zorgen ervoor dat de leerlingen zich bij ons thuis voelen en we nemen onze groeiende rol in hun opvoeding serieus. Onze medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun werk en hun ontwikkeling. Het management stimuleert hen daarbij, onder andere door hen de kans te geven hun verantwoordelijkheidsgebieden te vergroten en hen te leren om grenzen aan te geven. Onze communicatie is te allen tijde open en transparant. Dat betekent o.a. dat wij praten mét elkaar en niet over elkaar.

3. Gericht op samenwerking en het delen van kennis

Teamwork en goed samenwerken zijn voor ons succesfactoren. Respect voor elkaar en het onderling delen van kennis en vaardigheden zijn daar aspecten van. Leren van elkaar beschouwen we als een effectieve methode om onszelf te ontwikkelen en daarmee zijn we tevens een voorbeeld voor onze kinderen.

4. Toekomstgericht

We zijn bij voortduring op zoek naar mogelijkheden om te verbeteren, zoals versterking van onze pedagogische en didactische kwaliteiten en ons voorbeeldgedrag voor onze leerlingen. We participeren in de veranderingen die spelen en anticiperen daarop. De leidinggevenden zorgen ervoor de ontwikkelingen op het gebied van management en leiderschap te volgen en in te zetten.

en wij...

5. Denken in mogelijkheden

We hebben een positieve levenshouding en dat maken we zichtbaar. Het zien van kansen is voor ons leidend en we laten ons niet afleiden door bedreigingen. Liever handelen we proactief, in plaats van een afwachtende houding aan te nemen. Lastige situaties beschouwen we als een uitdaging en we halen energie uit het oplossen ervan. We nemen verantwoordelijkheid voor onze houding en ons gedrag, stralen plezier uit in ons werk, inspireren anderen door ons enthousiasme en zijn daarmee een rolmodel voor elkaar en voor de kinderen.