Onderwijs op Basisschool De TROUBADOUR

Het aanbieden van goed onderwijs betekent dat wij aandacht besteden aan alle leerlingen binnen onze school. Onze aandacht richt zich hierbij niet alleen op het aanbieden van de leerstof maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij wat wij wel en niet kunnen op onze school. 

De leerkrachten houden de ontwikkelingen van de leerlingen bij door middel van observeren en registreren. Zo beoordelen ze de volgende stap in de ontwikkeling van de kinderen. Dit kan leiden tot extra uitleg en/of werk voor de leerlingen in de groep. Per groep worden groepsplannen gemaakt en uitgevoerd. In onze schoolgids vindt u meer informatie over de groepsplannen. Het kan zijn dat dit niet het gewenste resultaat oplevert. Dan kan, na overleg met ouders, de hulp van het Steunpuntvan stichting KOE worden gevraagd. Dit is een adviesorgaan waar leerkrachten en kwaliteitscoördinatoren hulp kunnen vragen t.a.v. de ontwikkeling van kinderen. Vervolgens wordt gekeken wat de volgende stap zou kunnen zijn. 

Binnen het IKC Glanerbrug Zuid kunt u op maandag t/m donderdag kunt u de IKC-wijkcoach Lian Molemaker spreken. Zij werkt vanuit de Gemeente Enschede voor ons IKC (integraal kindercentrum). Zij kan hulp inschakelen en/of doorverwijzen, net als een huisarts. Ook kunt u met vragen rondom uw thuissituatie, of uitdagingen, bij haar terecht. Laagdrempelig en benaderbaar. 

Wij vinden het heel fijn dat wij u deze mogelijkheden kunnen bieden. Voelt u zich niet bezwaard om tijdig advies te vragen of om iets te overleggen. Ook onze kwaliteitscoördinator luistert graag naar u en denkt graag met u mee.

Onderwijstijd