Onderwijs op Basisschool De TROUBADOUR

Het aanbieden van goed onderwijs betekent dat wij aandacht besteden aan alle leerlingen binnen onze school. Onze aandacht richt zich hierbij niet alleen op het aanbieden van de leerstof maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

De leerkrachten houden de ontwikkelingen van de leerlingen bij door middel van observeren en registreren. Zo beoordelen ze de volgende stap in de ontwikkeling van de kinderen. Dit kan leiden tot extra uitleg en/of werk voor de kinderen in de groep. Per groep worden 2 groepsplannen in een schooljaar gemaakt en uitgevoerd. In onze schoolgids vindt u meer informatie over de groepsplannen. Het kan zijn dat dit niet het gewenste resultaat oplevert. Dan kan, na overleg met ouders, de hulp van het Steunpunt worden gevraagd. Dit is een adviesorgaan waar leerkrachten en intern begeleiders hulp kunnen vragen t.a.v. de ontwikkeling van kinderen. Vervolgens wordt gekeken wat de volgende stap zou kunnen zijn. 

Extra zorg

Binnen het IKC Glanerbrug kunt u op woensdagmorgen kunt u de wijkcoach Lian Molemaker spreken. Donderdagmorgen is de logopediste Ria van Buren aanwezig op De Troubadour, zij zit dan in de spreekkamer in de gang bij de lokalen van groep 2 en groep 3. Zij heeft een inloopspreekuur van 8.00 – 8.30 uur. Op donderdag en vrijdag wordt er door Babette Imbrogiano-Brussaard begeleiding aan dyslectische leerlingen gegeven. Op maandagmorgen werkt Kinderfysiotherapeut Dennis Voortman op de Troubadour. Op een aantal vrijdagochtenden (zie kalender en Troubadourtje) is de schoolverpleegkundige aanwezig, het inloopspreekuur is van 8.30 - 9.30 uur.

Wij vinden het heel fijn dat wij u deze mogelijkheden kunnen bieden. Voelt u zich niet bezwaard om tijdig advies te vragen of om iets te overleggen. Ook onze intern begeleider (Denise Slomp-Grob) luistert graag naar u en denkt graag met u mee.
 

Onderwijstijd