Onderwijs op Basisschool De TROUBADOUR

Het aanbieden van goed onderwijs betekent dat wij aandacht besteden aan alle leerlingen binnen onze school. Onze aandacht richt zich hierbij niet alleen op het aanbieden van de leerstof maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

De leerkrachten houden de ontwikkelingen van de leerlingen bij door middel van observeren en registreren. Zo beoordelen ze de volgende stap in de ontwikkeling van de kinderen. Dit kan leiden tot extra uitleg en/of werk voor de kinderen in de groep. Per groep worden 2 groepsplannen in een schooljaar gemaakt en uitgevoerd. In onze schoolgids vindt u meer informatie over de groepsplannen. Het kan zijn dat dit niet het gewenste resultaat oplevert. Dan kan, na overleg met ouders, de hulp van het Steunpunt worden gevraagd. Dit is een adviesorgaan waar leerkrachten en intern begeleiders hulp kunnen vragen t.a.v. de ontwikkeling van kinderen. Vervolgens wordt gekeken wat de volgende stap zou kunnen zijn. 

Extra zorg

Binnen het IKC Glanerbrug kunt u op woensdagmorgen kunt u de wijkcoach Hannie Toebes spreken. Donderdagmorgen is de logopediste Ria van Buren aanwezig op De Troubadour, zij zit dan in de spreekkamer in de gang bij de lokalen van groep 2 en groep 3. Zij heeft een inloopspreekuur van 8.00 – 8.30 uur. Op een aantal vrijdagochtenden (zie kalender en Troubadourtje) is de schoolverpleegkundige aanwezig, het inloopspreekuur is van 8.30 - 9.30 uur. Wij vinden het heel fijn dat wij u deze mogelijkheden kunnen bieden. Voelt u zich niet bezwaard om tijdig advies te vragen of om iets te overleggen. Ook onze ib-ers (Denise Grob en Leonie Severt) luisteren graag naar u en denken met u mee.
 

Onderwijstijd

Op de Troubadour hebben we een bewuste keuze gemaakt ten aanzien van de planning van het onderwijsaanbod. De basisvakken taal, lezen en rekenen worden ingepland op de ochtenden; dit is effectieve leertijd. Alle andere activiteiten vinden, waar mogelijk, plaats op de middag: de zaakvakken, de creatieve vakken, de excursies enz. Zo proberen we de onderwijstijd voor de belangrijkste vakken te waarborgen. We willen u vragen hieraan mee te werken door u hier bewust van te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door medische afspraken te plannen op de middagen (liefst na 14.15 uur).
Deel dit bericht