Groep 2

 

Wat leuk dat u op de pagina van groep 2 kijkt!

De leerkrachten van groep 2 zijn Stephanie van den Berg-Riekert en Rian Meijer. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ondersteunt onze onderwijsassistent Nicole Timmers in groep 2, 3 en 4.

In groep 2 gaan we leren spelen en spelend leren!

Door middel van spel in hoeken en werken met ontwikkelingsmaterialen werken we doelgericht aan onze ontwikkeling op het gebied van rekenen, taal, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij hebben in de klas verschillende hoeken, zoals een huishoek, een bouwhoek, taalhoek, rekenhoek, luisterhoek, atelier. Maar ook wisselende hoeken zoals een zandtafel, winkelhoek, demonteerhoek, etc. We werken rondom thema's die ongeveer 3 weken duren. 

De ouder(s)/verzorger(s) worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over de groep van hun kind tijdens de informatieavond. Op onze school werken wij met Parro, een online intern communicatieplatform tussen onze school en ouder(s)/verzorger(s). Dit is een gesloten platform waar alleen de ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende groep kunnen inloggen voor foto's en extra informatie rond de groep.