Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Om tot een gezamenlijk pedagogisch klimaat te komen, is uitwisseling op de werkvloer van belang. Binnen de kinder- en peuteropvang worden de groepen geleid door pedagogisch medewerkers, op onze school gaat het om de leerkrachten van de groepen 1 en 2. Met elkaar streven wij naar een doorgaande lijn voor kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar. De meeste kinderen popelen om naar de ‘grote school’ te gaan, voor anderen is het een angstig moment. Het helpt enorm als kinderen al weten welke juf of meester ze krijgen en in welk lokaal ze straks zitten. Ook voor ouder(s)/verzorger(s) is het prettig als er een soepele overgang is naar het basisonderwijs.