Vakleerkracht muziek

Muzikale vorming is belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. En hoe kan een school die 'De Troubadour'  heet, geen muziekleerkracht hebben?

Mevr. Veronica Richters is vakleerkracht muziek op onze school. Elke dinsdag en woensdag geeft zij muziek in de groepen 1 t/m 8. We hebben een muzieklokaal en beschikken over een flink scala aan muziekinstrumenten op onze school. Daarnaast werken we met vakdocenten muziek van Kaliber Kunstenschool uit Enschede. Met al deze inzet ontwikkelen we de muzikaliteit en creativiteit van de leerlingen.