vakantierooster

Hieronder staat het vakantierooster. 

VAKANTIEROOSTER 2022 - 2023

Zomervakantie
Zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus 2022

Herfstvakantie

Zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober 2022

Kerstvakantie
Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023

Goede Vrijdag / Pasen
Vrijdag 7 april Goede Vrijdag is in schooljaar 2022-2023 een lesdag, géén vrije dag.
Maandag 10 april 2023 Pasen; vrije dag.

Meivakantie (Koningsdag valt in de meivakantie)
Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023

Hemelvaart
Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 

Pinksteren
Maandag 29 mei 2023

Zomervakantie
Zaterdag 22 juli t/m zondag 3 september 2023

Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar studie(mid)dagen voor het personeel. De leerlingen zijn tijdens deze studie(mid)dagen vrij. U vindt de data van deze studiedagen op de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar krijgt. Mocht uw kind gedurende het schooljaar instromen op onze school, dan ontvangt u de jaarkalender van de leerkracht.

Deel dit bericht