vakantierooster

Hieronder staat het vakantierooster. 

VAKANTIEROOSTER 2023 - 2024

Zomervakantie
Zaterdag 22 juli t/m zondag 3 september 2023

Herfstvakantie

Zaterdag 21 oktober t/m zondag 29 oktober 2023

Kerstvakantie
Zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 17 februari t/m zondag 25 februari 2024

Goede Vrijdag / Pasen
Vrijdag 29 maart 2024 
Maandag 1 april 2024 Pasen

Meivakantie (Koningsdag valt in de meivakantie)
Zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024

Hemelvaart (Hemelvaart valt in de meivakantie)
Donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024

Pinksteren
Maandag 20 mei 2024

Zomervakantie
Zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2024

Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar studie(mid)dagen voor het personeel. De leerlingen zijn tijdens deze studie(mid)dagen vrij. U vindt de data van deze studiedagen op de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar krijgt. Mocht uw kind gedurende het schooljaar instromen op onze school, dan ontvangt u de jaarkalender van de leerkracht.

Deel dit bericht