groep 8

Wat leuk dat u op de pagina van groep 8 kijkt!

De leerkracht van groep 8 is Marcel Spitshuis. Onze slogan is ,,Oost, west groep 8 is het best". Op woensdagmiddag is er extra ondersteuning door juf. Jorien Salemink. Op donderdag krijgt groep 8 Duitse les van meneer Gijs Spitshuis. 

De ouder(s)/verzorger(s) worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over de groep van hun kind tijdens de informatieavond. Op onze school werken wij met Klasbord, een online intern communicatieplatform tussen onze school en ouder(s)/verzorger(s). Dit is een gesloten platform waar alleen de ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende groep kunnen inloggen voor foto's en extra informatie rond de groep.