OuderVERENIGING

wat doet de oudervereniging? 

De Oudervereniging vergadert elke maand afwisselend met de leerkrachten en onderling. De onderlinge vergaderingen zijn openbaar. Als u belangstelling heeft, kunt u deze vergaderingen altijd bijwonen. Neemt u dan vooraf contact op met de voorzitter of de secretaris (zie kalender). De Oudervereniging helpt met verschillende activiteiten op school. Een aantal van deze activiteiten worden van de ouderbijdrage betaald zoals het Sinterklaasfeest, het Witte Donderdagontbijt en het schoolreisje. De Oudervereniging heeft eigen statuten en een huishoudelijk reglement. De Oudervereniging wordt op de hoogte gehouden van ontwikkelingen door de Katholieke Stedelijke Ouderraad. 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE  

De ouderbijdrage is een bedrag dat ouders per jaar voor hun kind betalen. Van dit geld wordt het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Carnaval, de paaseitjes, Witte Donderdagontbijt, het schoolreisje en de spelletjesdag betaald. Om de ouderbijdrage van € 48,00 te betalen, krijgen alle ouders een automatische mail vanuit de Ouderevreniging. U kunt ook in termijnen betalen. Voor de driedaagse van groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd van € 37,00 voor het eten en drinken tijdens deze drie dagen. Is het voor u moeilijk aan dit verzoek te voldoen dan kun u contact opnemen met de stichting Leergeld; leergeldenschede@live.nl. Deze stichting kan de bijdrage voor u betalen. 4-jarigen, die gedurende het schooljaar (voor 1 maart) starten op basisschool de Troubadour, kunnen mee met het schoolreisje. De ouders ontvangen een brief via de leerkracht met het verzoek de bijdrage te betalen. Voor kinderen die starten voor 1 januari is de bijdrage € 48,00. Starten kinderen tussen 1 januari en 1 maart is de bijdrage € 30,00. 4-jarigen, die na 1 maart starten, gaan niet mee met het schoolreisje. Een ouderbijdrage wordt dan ook niet meer gevraagd. 

U kunt de Oudervereniging van basisschool de Troubadour bereiken via troubadour-oudervereniging@skoe.nl

Jaarverslagen

Jaarverslag ouderraad de Troubadour schooljaar 2017 - 2018.pdf
Jaarverslag Oudervereniging de Troubadour schooljaren 2019-2020 en 2019-2021