Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Bewegen is gezond. Daarom heeft elke groep minimaal twee keer per week bewegingsonderwijs (voorheen gym). Wij hebben de beschikking over een vakleerkracht bewegingsonderwijs in groep 1 t/m 8; dhr. Tim Jongman. 

Het lesgeven door de vakleerkracht aan groep 1 en 2 is een bewuste keuze. Wij merken dat er steeds meer leerlingen zijn met problemen in de motorische ontwikkeling. Wij willen dit vroegtijdig kunnen signaleren en daarop kunnen anticiperen. De toegevoegde waarde van de vakleerkracht bewegingsonderwijs is daarvoor voor ons onmisbaar.

Grenzend aan onze gerenoveerde en vernieuwde speelplaats ligt een speeltuin van de Gemeente Enschede. In deze speeltuin ligt ook een Cruijff Court. Kinderen hebben speelruimte nodig en een speelplek die uitnodigt tot spelen en bewegen. Op het Cruijff Court kunnen de leerlingen vrij sporten en bewegen. In samenwerking met de jeugdwerkers van Alifa en buurtsportcoaches van de Gemeente Enschede is er op een aantal dagen een naschools aanbod met leuke activiteiten op het Cruijff Court.