SCHOOLTIJDEN 

Basisschool De Troubadour werkt met het continurooster met de volgende schooltijden:

maandag t/m vrijdag               08.30 - 14.15 uur

Om 08.25 uur gaat de eerste bel en komen de kinderen binnen. 

Om 08.30 uur zijn alle kinderen in de klas en begint de schooldag. Hierdoor wordt de lestijd optimaal benut. Komt een kind te laat, dan verstoort dit de opstart van de dag. De school vindt het belangrijk dat de lesdag zoveel mogelijk ongestoord kan plaatsvinden. De verwachting is dan ook dat alle kinderen op tijd op school zijn en in de klas.

Pauze, lunchtijd en buitenspelen