SCHOOLTIJDEN 

Basisschool De Troubadour werkt met het continurooster met de volgende schooltijden:

maandag t/m vrijdag               08.30 - 14.15 uur

Om 08.25 uur gaat de eerste bel en komen de kinderen binnen. 

Om 08.30 uur zijn alle kinderen in de klas en begint de schooldag. Hierdoor wordt de lestijd optimaal benut. Komt een kind te laat, dan verstoort dit de opstart van de dag. De school vindt het belangrijk dat de lesdag zoveel mogelijk ongestoord kan plaatsvinden. De verwachting is dan ook dat alle kinderen op tijd op school zijn en in de klas.

Pauze, lunchtijd en buitenspelen

De pauze is elke dag voor de groepen 1 t/m 8 van 10.15-10.30 uur. Tussen de middag wordt er 30 minuten buiten gespeeld onder toezicht van teamleden van de school.  Daarna wordt er 15 minuten geluncht samen met de eigen leerkracht. Basisschool de Troubadour heeft bewust voor 30 minuten buitenspelen gekozen. De school vindt het belangrijk dat kinderen voldoende tijd tussen de middag hebben om buiten te kunnen zijn. 

Gezonde school

Elke ouder/verzorger wil dat zijn of haar kind zo gezond mogelijk mag opgroeien. Basisschool de Troubadour wil hier ook een bijdrage aan leveren door gezond gedrag te stimuleren bij haar leerlingen. De kinderen nemen zelf van huis hun drinken, pauzehap en eigen lunch mee. School vraagt aan ouders of verzorgers te zorgen voor gezond eten en drinken. Bekers met melk kunnen door leerlingen in een koelkast gezet worden. Zo blijft de melk lekker vers en fris. 

Al het afval van het eten gaat weer met het kind mee naar huis met uitzondering van groente- en fruitafval. Om het eten van fruit te stimuleren doet de school mee aan het EU-schoolfruit project. Drie dagen in de week, 20 weken lang, deelt school dan in de pauze gratis fruit uit aan alle leerlingen. Zien eten doet eten, werkt ook hier. Het is elk jaar wel af te wachten of de school uitgekozen wordt om mee te mogen doen. Mocht een kind toch een ongezonde snack of drinken mee hebben, dan biedt de school het kind een gezond alternatief aan en gaat het eigen eten/drinken weer mee naar huis.