Onderwijs aan het jonge kind

Bij ons op school mag een kind kind zijn. We toetsen de kleuters niet met Cito-toetsen. We volgen de kleuters in hun ontwikkeling met ons eigen ontwikkelde kindvolgsysteem 'Het Jonge Kind'. 

Als een jonge kleuter bij ons op school start, hebben we de eerste weken speciale aandacht voor warmte, veiligheid en geborgenheid. Het is belangrijk dat een kind zich fijn voelt bij ons op school. Leren vanuit spel, spelend leren, ontdekken zijn belangrijke pijlers in ons onderwijs aan het jonge kind. Onze prachtige nieuwe speeltuin en de klaslokalen voor groep 1 en 2 zijn hier speciaal op ingericht.

De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt sprongsgewijs en via spel. Wat een kleuter vandaag niet kan, kan het morgen wel. Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgiering en leergierig. Daarnaast hebben ze behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Daarom bieden we een veilige en uitdagende leeromgeving, waarbinnen we thematisch werken aan de brede ontwikkeling van de kleuter middels doelgerichte betekenisvolle activiteiten.

De leeromgeving, een holistische benadering (hoofd, hart en handen) en een positief klimaat met ruimte voor eigen initiatief nodigen het jonge kind uit tot spelen en werken, en vormen daarmee het impliciete aanbod.