Ouderbijdrage

Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 45,- per kind. Voor groep 8 is de ouderbijdrage € 80,- per kind, vanwege extra kosten voor het organiseren van het schoolkamp.

De ouderbijdrage wordt voor verschillende activiteiten gebruikt; bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasontbijt, sportactiviteiten (= algemene kosten) en natuurlijk het jaarlijkse schoolreisje in groep 1 t/m 7 en het schoolkamp in groep 8.

De Oudervereniging int de ouderbijdrage. Zij vragen u zelf de ouderbijdrage over te maken.

Daarvoor zijn er de volgende mogelijkheden:
In 1x de ouderbijdrage overmaken, voor 30 november
In 3 termijnen van €15,- voor groep 1 t/m 7, data 30 november, 31 januari en 31 maart
In 4 termijnen van €20,- voor groep 8, data 30 november, 31 januari, 31 maart en 31 mei

Betaalt u in termijnen dan kunt u dit zelf inplannen bij uw bank. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Oudervereniging, via troubadour-oudervereniging@skoe.nl. 

Bankgegevens Oudervereniging:

IBAN: NL 45 ABNA 0593020502
t.n.v. : Ouderraad Troubadour
Omschrijving: naam en groep kind

Wij willen u erop wijzen dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. Dit zijn wij wettelijk verplicht te vermelden. Uiteraard heeft de Oudervereniging de ouderbijdrage wel

Mocht u om financiële reden niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Leergeld. Op internet kunt u verdere informatie vinden; https://www.leergeld.nl/enschede/doe-een-aanvraag/