Ouderbijdrage

Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 48,- per kind. Voor groep 8 is de ouderbijdrage € 85,- per kind, vanwege extra kosten voor het organiseren van het schoolkamp.

De ouderbijdrage wordt voor verschillende activiteiten gebruikt; bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasontbijt, sportactiviteiten (= algemene kosten) en natuurlijk het jaarlijkse schoolreisje in groep 1 t/m 7 en het schoolkamp in groep 8.

De Oudervereniging int de ouderbijdrage. Zij versturen aan het begin van het schooljaar een e-mail met daarin een link waarmee betaald kan worden. Dit kan via iDeal. Betaalt u in termijnen dan kunt u dit zelf aangeven. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Oudervereniging, via troubadour-oudervereniging@skoe.nl. 

Wij willen u erop wijzen dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. Dit zijn wij wettelijk verplicht te vermelden. Uiteraard heeft de Oudervereniging de ouderbijdrage wel nodig om activiteiten voor de leerlingen te organiseren.

Mocht u om financiële reden niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Leergeld. Op internet kunt u verdere informatie vinden; https://www.leergeld.nl/enschede/doe-een-aanvraag/