Groep 4

Wat leuk dat u op de pagina van groep 4 kijkt!

De leerkrachten van onze groep zijn Dion Badart en Femke Bouwman (leerkracht in opleiding).

Tijdens de eerste week, die we de gouden week noemen, heeft de groep de volgende yell bedacht:
Banaan, banaan... We gaan ertegenaan!

Wat is nieuw in groep 4 met rekenen?
In groep 4 krijgen de kinderen meer inzicht in de telrij tot en met 100. De schrijfwijze van de getallen krijgt veel aandacht. We gaan verder met het automatiseren van het splitsen van getallen en de erbij en eraf sommen zullen al snel over het tiental gaan. Daarnaast wordt het 'keer-teken' geïntroduceerd. De tafels 1 t/m 10 komen aan bod.

De ouder(s)/verzorger(s) worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over de groep van hun kind tijdens de informatieavond. Op onze school werken wij met Schoolwapps 2.0, een online intern communicatieplatform tussen onze school en ouder(s)/verzorger(s). Dit is een gesloten platform waar alleen de ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende groep kunnen inloggen voor foto's en extra informatie rond de groep.