groep 6Wat leuk dat u op de pagina van groep 6 kijkt!

De leerkracht van groep 6 is Edith Brunninkhuis.

Tijdens de gouden week hebben de  kinderen de volgende yell bedacht: Kom kom kom groep 6, wij zijn beter dan de rest!

Wat is nieuw in groep 6?

In groep 6 zal het schrijven op één lijn nieuw zijn. Het werken met een agenda wordt geïntroduceerd ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Zo worden cijfers bijgehouden en toetsen genoteerd. Daarnaast is het maken van een presentatie en een bijbehorend werkstuk nieuw. En natuurlijk zijn wij het koortje dit jaar!

De ouder(s)/verzorger(s) worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over de groep van hun kind tijdens de informatieavond. Op onze school werken wij met Schoolwapps 2.0, een online intern communicatieplatform tussen onze school en ouder(s)/verzorger(s). Dit is een gesloten platform waar alleen de ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende groep kunnen inloggen voor foto's en extra informatie rond de groep.