Groep 5

 


Wat leuk dat u op de pagina van groep 5 kijkt!

De leerkracht van groep 5 is Anne Bosman.

In groep 5 wordt gewerkt met "Blink Wereld", een methode voor wereldoriëntatie. Op De Troubadour wordt de methode als drie losse vakken aangeboden: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & en techniek.

De samenleving is aan het veranderen. Blink wereld biedt de kinderen daarom de inhoud en 21e eeuwse vaardigheden, die ze nodig hebben in onze maatschappij. Deze vaardigheden zijn geïntegreerd in de methode doordat onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren centraal staan.

Het digibord is de basis van de lessen. De leerkracht stuurt de onderzoeksstappen die de leerlingen nemen met de bijbehorende werkbladen. Daarnaast gebruiken we bronnenboeken bij de lessen om informatie te zoeken, of als bron bij verdiepende opdrachten.

De lessen van Blink Wereld werken met een onderzoekscyclus die uit 7 stappen bestaat: 
1. Verwonderen: Elke les begint met een prikkelende foto of filmpje dat de nieuwsgierigheid opwekt.
2. Onderzoeksvraag: De onderzoeksvraag die daar uit voortkomt zet aan tot nadenken.
3. Verkennen: We proberen erachter te komen wat we al weten, maar ook wat we te weten willen komen tijdens het onderzoek.
4. Onderzoek: Observeren en logisch redeneren spelen hier een rol.
5. Concluderen: Elk onderzoek eindigt met en conclusie.
6. Delen: We delen de verkregen informatie met de groep.
7. Verdieping: Na elke les bestaat er de mogelijkheid van verdiepen d.m.v. plusopdrachten.

De ouder(s)/verzorger(s) worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over de groep van hun kind tijdens de informatieavond. Op onze school werken wij met Parro, een online intern communicatieplatform tussen onze school en ouder(s)/verzorger(s). Dit is een gesloten platform waar alleen de ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende groep kunnen inloggen voor foto's en extra informatie rond de groep.