Privacy

De  privacywet AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en stelt strenge eisen aan het verwerken van persoonsgegevens. We vinden het als school belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Door Stichting Katholiek Onderwijs Enschede (KOE) is beleid gemaakt m.b.t. privacy. Voor meer informatie verwijzen wij hiernaar. U kunt de informatie via de onderstaande link vinden:

SKOE - Bestuur > Privacy (koe-enschede.nl)