Uitslag Oudertevredenheidsenquête 

Voor de tevredenheid wordt in 2022 door ouders een cijfer gegeven van 8,3 voor de Troubadour. De benchmark (landelijk gemiddelde) is in 2022 een 7,6. De Troubadour scoort hiermee sterk hoger dan de het landelijk gemiddelde.

De ouders zijn zeer tevreden over de volgende aspecten:
- Kan met vragen altijd bij de leerkracht terecht (Troubadour 9,1; landelijk gemiddelde 8,6)
- Schoolleiding/directie (Troubadour 8,6; landelijk gemiddelde 7,6)
- Sfeer (Troubadour 8,6; landelijk gemiddelde 8,1)
- Duidelijke regels op school (Troubadour 8,5; landelijk gemiddelde 8,1)
- Aandacht voor normen en waarden (Troubadour 8,5; landelijk gemiddelde 7,8)
- Communicatie door leerkracht (Troubadour 8,5; landelijk gemiddelde 7,9)
- Communicatie algemeen (Troubadour 8,4; landelijk gemiddelde 7,5)
- Leerkracht helpt bij hulpvraag leerling (Troubadour 8,4; landelijk gemiddelde 7,4)
- Identiteit past bij opvoedkundige visie (Troubadour 8,4; landelijk gemiddelde 7,3)
- Goede lessen (Troubadour 8,4; landelijk gemiddelde 8,0)

Er zijn geen aspecten waarover de ouders ontevreden zijn.

Vergelijking met de benchmark Primair Onderwijs (PO)

Waar mogelijk vergelijken we de resultaten met de benchmark primair onderwijs. Ten opzichte van de benchmark scoort De Troubadour op 18 van de 19 (vergelijkbare) aspecten (sterk) hoger. Op geen van de 19 aspecten scoort De Troubadour (sterk) lager dan de benchmark. Dit is een mooi resultaat! We willen de ouder(s)/verzorger(s) die mee hebben gedaan aan de tevredenheidsonderzoeken bedanken voor het invullen.